Kullanım Koşulları

Kullanım Koşullarının Kabulü
Bu sitenin sahibi Kobimedya Bilişim ve Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş.’dir (Kobimedya)’dır. Siteyi (www.alevakgol.com) kullanmanız ve/veya üye olmanız, bir alışveriş yapmanız bu sayfadaki tüm koşulları (Koşullar) okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak peşinen kabul ettiğinizi, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

Eğer bu sayfadaki Koşullardan herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen alevakgol.com’u kullanmayınız, herhangi bir alışveriş yapmayınız.

Herhangi bir soru veya şikayetiniz olursa lütfen 0850 302 15 42 telefon numarasından veya [email protected] mail adresi üzerinden bize ulaşınız.

1. ÇEKİNCELER
kobimedya, alevakgol.com’daki bilgilerin doğruluğunu sağlamak için çaba harcanmış olsa da bu konuda bir sorumluluk almayı açık bir şekilde reddeder. alevakgol.com’da verilen içerik ve bilgiler, “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekilde” ve “erişilebildiği gibi” sunulmaktadır. Ancak Kobimedya, alevakgol.com’daki bu bilgi veya materyallerin doğruluğunu, zamanlılığını veya eksiksizliğini garanti etmemekte veya böyle bir garanti vermemekte, bunlardaki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir.

2. GARANTİ
• Kobimedya, alevakgol.com’un kesintisiz ve hatasız çalışacağını ve alevakgol.com’daki hataların düzeltileceğini garanti etmez.
• Kobimedya, Üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluğa ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
• Kobimedya, alevakgol.com ve sunucusunun cihazınız veya bilgisayarınızla uyumlu ve hatasız olduğunu, virusler, solucanlar ve/veya virüs benzerlerinden yoksun olduğunu garanti etmez. Kobimedya söz konusu özellikler sonucunda uğranılacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
• Kobimedya, üçüncü kişiler tarafından sağlanan içeriklerden sorumlu tutulamaz. Kobimedya ayrıca, alevakgol.com’a erişmek için kullandığınız telefon hatlarının güvenilirliğinden ve bu hatların sürekli kullanılabilirliğinden sorumlu değildir.

3. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
alevakgol.com’un ve İçeriğinin kullanım riski sizin üzerinizdedir. Eğer, alevakgol.com’dan memnun değilseniz Koşullara veya İçeriğe ilişkin başvurabileceğiniz tek yol alevakgol.com’u kullanmayı bırakmaktır.

4. İZİNLER
Herhangi bir içeriği kullanmak için Kobimedya’nın iznini elde etmek hakkında bilgi edinmek istiyorsanız veya İnternet Sitenizi alevakgol.com’a bağlamak istiyorsanız lütfen önce bizimle iletişim kurunuz.

5. BAĞLANTILAR
Bu web sitesinde alevakgol.com’un kontrolünde olmayan web sitelerine linkler bulunmaktadır. alevakgol.com’un bağlı olduğu internet siteleri veya sayfalar sadece bilgi için olup Kobimedya tarafından incelenmemektedir. Kobimedya’nın alevakgol.com’un bağlandığı veya bağlantılı olduğu internet sitelerinin veya sayfalarının içeriği ile ilgili sorumluluğu bulunmamaktadır. Kobimedya’nın herhangi bir bağlantının herhangi bir bağlantılı internet sitesi üzerindeki herhangi bir lokasyon dolayısıyla uğranılan zarar veya cezalardan bir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Kobimedya, alevakgol.com markaları, alevakgol.com’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Kobimedya tarafından oluşturulan her türlü marka, logo, ticari sunum şekli, tasarım, isim, slogan metin, içerik, video, müzik, ses, grafikler, fotoğraflar, resimler, çizimler, ve diğer materyaller ve tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Kobimedya’nın mülkiyetindedir. Kullanıcı, Kobimedya’nın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Kobimedya’nın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. alevakgol.com’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Kobimedya’nın izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya Kobimedya’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Kobimedya’nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7. LİSANS VE YÜKLEME HAKLARI
alevakgol.com ve/veya İçeriği ile ilgili burada belirtilen Koşullarla sınırlı kullanımları ve bu bölümde belirtilen koşullara göre yapılacak yüklemeler dışında herhangi bir hak veya lisans elde edemezsiniz. Bu bölümde belirtilenler dışında, alevakgol.com’un herhangi bir bölümünü kopyalamazsınız, çoğaltamazsınız, kaynak koda dönüştüremezsiniz, yeniden derleyemezsiniz, tersine çeviremezsiniz, tersine mühendislik yapamazsınız, dağıtamazsınız, yayınlayamazsınız, teşhir edemezsiniz, uygulayamazsınız, değiştiremezsiniz, işleme eser yaratmak için yükleyemezsiniz, aktaramazsınız, veya herhangi başka bir şekilde yararlanamazsınız.

Kobimedya, yüklemeye aşağıdaki hallerde izin verir:
(i) yükleninin birden fazla basılı kopyası yapılmazsa ve bu basılı kopya çoğaltılmazsa,
(ii) bu yükleme ve/veya basılı kopya sadece kişisel, ticari olmayan amaçla kullanılırsa, ve
(iii) yüklenen ve/veya basılı kopyaların üzerine telif hakkı bildirileri koyulursa ve bu madde ve bildirimleri ile bağlı kalınırsa.

Ayrıca, İçeriğin veya herhangi bir bölümünün başka bir araç (bilgisayar ağı, televizyon ve radyo yayınları vb. üzerinden dağıtımı dahil) üzerinden satışı teklif edilemez, satılamaz, dağıtılamaz. alevakgol.com’un herhangi bir bölümünü internet üzerinde hiperlink bağlantısı ile veya başka bir şekilde başka bir internet sitesinin bölümünde kullanılır hale getiremezsiniz. alevakgol.com ve burada bulunan bilgi (bütünü veya bir parçası) herhangi bir veri tabanı oluşturmak için kullanılamaz veya sizin veya üçüncü kişilerin erişimi için veri tabanı olarak saklanamaz veya alevakgol.com’un tamamını veya bir bölümünü içeren veri tabanı internet sitelerine dağıtılmak için kullanılamaz.

8. HİZMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Kobimedya, herhangi bir anda ve zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak alevakgol.com’u, içeriğini, site ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve bilgileri, güncelleme, değiştirme, geçici veya sürekli olarak durdurma, sonlandırma ve kapatma hakkına sahiptir. Bu değişikliklerin sizin alevakgol.com’a erişiminizi engelleyebileceğini kabul etmektesiniz. Kobimedya, hizmetin şeklinin değiştirilmesinden ve/veya sona erdirilmesinden dolayı oluşabilecek bilgi kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

9. KOŞULLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Kobimedya, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla uygun göreceği herhangi bir zamanda, alevakgol.com’da ilan ederek işbu Koşullar’ı tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Koşullar’ın değişen hükümleri, alevakgol.com’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcı; son güncelleme tarihinin sayfanın üzerinde yer aldığı işbu Koşullar’ı, düzenli olarak ziyaret edip okumalıdır.

10. FESİH VE TAZMİNAT
Kobimedya veya siz işbu Koşulları herhangi bir neden göstermeksizin ve bir bildirimde bulunmaksızın her zaman feshedebilirsiniz. İşburada belirtilen Koşulların ihlali nedeniyle ve/veya ilgili yasal mevzuata aykırı hareket edilmesi sonucu meydana gelecek zararlardan ötürü Kobimedya’nın ihlalde bulunan ve/veya ilgili yasal mevzuata aykırı hareket eden kişilere rücu etme hakkı saklıdır. alevakgol.com Üye’leri için, Fesih ve Tazminat koşulları Üyelik Sözleşmesi’nde yer almaktadır.

11. MUHTELİF HÜKÜMLER
Delil Sözleşmesi: Kullanıcı, işbu Koşullar’dan doğabilecek uyuşmazlıklarda Kobimedya’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Kobimedya’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Koşullar ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle bu Koşullar’daki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır. İşbu Koşullar’ınn uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11 (onbir) maddeden ibaret işbu Koşullar, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak alevakgol.com’u kullanmaya başlaması suretiyle yürürlüğe girmiştir.